Anders Gustavsson, partner vid Quantify, och professor Bengt Winblad vid Karolinska institutet har skrivit rapporten Alzheimers sjukdom – en utmaning för Sverige. Läs den här: Alzheimers sjukdom – en utmaning för Sverige 20210701. Rapporten syftar till att ge en översiktlig bild av kunskapsläget kring Alzheimers sjukdom, hur den påverkar oss i Sverige och vad som görs för att hantera den stora samhällsutmaning som sjukdomen innebär idag och i framtiden.

This report on Alzheimer’s disease is written in a Swedish context and unfortunately only available in Swedish.https://quantifyresearch.com/wp-content/uploads/2021/07/Alzheimers-sjukdom-en-utmaning-for-Sverige-20210701.pdf